اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

میلاد امام رضا (ع)

ایمان چهار رکن دارد:

 توکّل بر خدا، رضا به قضاى خدا، تسلیم به امر خدا، واگذاشتن کار به خدا.  امام رضا (ع)

 

و ما خود را برای روزی دور آماده می‌کنیم. روزی که شاید در موقعیت تصمیمی سخت قرار بگیریم. برای آن روز تمرین می‌کنیم تا با توکل به خدا، رضایت به قضای او، تسلیم شدن به امر او و واگذاشتن کار به خدا تصمیمی درست بگیریم.

 تصمیمی که به نجات جان دیگری ختم شود.

میلاد امام رضا (ع) مبارک باد

انتشار: ۱۰:۳۷ / ۲۳ تیر ۱۳۹۸

از دست ندهید