اهدای عضو اهدای زندگی

حمایت از فرهنگ اهدای عضو

حمایت از فرهنگ اهدای عضو:

برای حمایت از فرهنگ اهدای عضو و همراهی در فرهنگ سازی از طرق زیر می توانید اقدام کنید:


۱- دانلود رایگان محتویات آموزشی انجمن و تکثیر آن برای ارائه به مردم در مراسم و پایگاههای مختلف

۲- به اشتراک گذاشتن محتوای آموزشی ارائه شده در این قسمت با دوستان و آشنایان

۳- کمک به تولید محتویات آموزشی و فرهنگی 

۴- ارائه متون، فیلم ، عکس و کلیه آثار تولید شده توسط فرد به انجمن برای استفاده در فرهنگ سازی

انتشار: ۱۰:۴۹ / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷