اهدای عضو اهدای زندگی

آمار

  • جمعیت کشور در سال ۱۳۹۶: ۸۱۰۰۰۰۰۰ نفر
  • مرگ و میر ناشی از تصادفات سال ۱۳۹۶: ۱۶۲۰۱ نفر
  • ۵  تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال 
  • تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 
  • تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۵: ۸۷۰ نفر
  • تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۶: ۹۲۶ نفر
  • آمار متوسط رضایت‌گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ٪۷۰ 
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر 

 

(اهداکننده بالفعل مرگ مغزی / جمعیت) در سال ۱۳۹۵ 

استان

جمعیت (میلیون)

اهدا کننده بالفعل

PMP

کهکیلویه بویراحمد

۰/۷۱

۲۶

۳۶/۶۲

یزد

۱/۱۳

۳۰

۲۶/۵۵

فارس

۴/۸۵

۱۲۲

۲۵/۱۵

تهران

۱۳/۲۶

۲۷۴

۲۰/۶۶

چهارمحال و بختیاری

۰/۹۴

۱۹

۲۰/۲۱

گیلان

۲/۵۳

۴۱

۱۶/۲

سمنان

۰/۷ 

۹

۱۲/۸۶

خراسان رضوی

۶/۴۳

۸۰

۱۲/۴۴

زنجان

۱/۰۵

۱۲

۱۱/۴۳

اردبیل

۱/۲۷

۱۴

۱۱/۰۲

بوشهر

۱/۱۶

۱۲

۱۰/۳۴

مازندران

۳/۲۸

۳۳

۱۰/۰۶

قم

۱/۲۹

۱۲

۹/۳۰

همدان

۱/۷۳

۱۶

۹/۲۵

البرز

۲/۷۱

۲۴

۸/۸۵

اصفهان

۵/۱۲

۴۰

۷/۸۱

گلستان

۱/۸۶

۱۳

۶/۹۹

خوزستان

۴/۷۱

۳۱

۶/۵۸

کرمان

۳/۱۶

۱۵

۴/۷۵

قزوین

۱/۲۷

۶

۴/۷۲

مرکزی 

۱/۴۳

۶

۴/۱۹

آذربایجان شرقی

۳/۹

۱۴

۳/۵۹

خراسان شمالی

۰/۸۶

۳

۳/۴۹

خراسان جنوبی

۰/۷۷

۲

۲/۶

کردستان

۱/۶

۴

۲/۵

لرستان

۱/۷۶

۴

۲/۲۷

کرمانشاه

۱/۹۵

۳

۱/۵۴

آذربایجان غربی

۳/۲۶

۵

۱/۵۳

ایلام

۰/۵۸

۰

۰

سیستان و بلوچستان

۲/۷۷

۰

۰

هرمزگان

۱/۷۷

۰

۰

کل کشور

۷۹/۹۲

۸۷۰

۱۰/۹

 آمار ارائه شده در جدول فوق بر اساس تعداد اهداکنندگان شناسایی و بالفعل شده در حوزه جغرافیایی هر استان است.

 

تعداد اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر در طول سال‌های مختلف 

گاه شمار و موارد انجام شده پیوند اعضا و نسوج در ایران 

عضو / نسج

تاریخ اولین پیوند در کشور

تعداد پیوند انجام شده از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۵

قرنیه

۱۳۱۴

> ۵۰۰۰

کلیه

۱۳۴۷

۴۴۴۹۷

مغز استخوان / سلولهای بنیادی خون ساز

۱۳۷۰

۸۴۹۴

سایر نسوج (دریچه قلب، عضلانی اسکلتی …)

۱۳۷۲

> ۵۰۰۰

کبد

۱۳۷۲

۴۷۶۴

قلب

۱۳۷۲

۹۰۲

ریه

۱۳۷۹

۱۴۹

پانکراس

۱۳۸۵

۲۴۲

روده

۱۳۸۹

۵۲

 

پیوند کلیه در ایران از اهداکننده زنده و مرگ مغزی

روزانه ۱۰-۷ نفر از بیماران لیست انتظار پیوند اعضا در ایران به دلیل نرسیدن به موقع عضو پیوندی از دنیا می‌روند.

 

برای اینکه آمار کشورهای مختلف با جمعیتهای متفاوت بتواند قابل مقایسه باشد آمار اهدای عضو و پیوند اعضا را بر حسب یک میلیون نفر جمعیت PMP (Per Million Population) محاسبه و مقایسه می‌کنند

در زیر آمار مقایسه‌ای اهدای عضو و پیوند اعضای مختلف در جهان و ایران بر حسب آمار سال ۲۰۱۷ سامانه IRODaT اعلام می‌گردد. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید آمار ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان مشخص است.

 

 

همچنین آمار اهدای عضو و تک تک پیوندهای ایران و تعداد آن بر حسب یک میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۶ طبق آمار IRODaT در زیر آورده شده است.

 

 

 

 آمار اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بر حسب هر یک میلیون نفر جمعیت  (ایران در رتبه ۲۶ دنیا)

 

 

 

 اهدای عضو از اهداکنندگان زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۳ دنیا) 

 

 

 

 

 

 

پیوند کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی در دنیا (ایران در رتبه ۲۳ دنیا)

  

 

 

 پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۴ دنیا)

 

 

 

پیوند کبد از اهدا کننده مرگ مغزی (ایران در رتبه ۱۸ دنیا)

 

 

 

 

پیوند کبد از اهدا کنندگان زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۹ دنیا)

 

 

 

 پیوند قلب در دنیا (ایران در رتبه ۲۸ دنیا)

 

 

 

 پیوند ریه در دنیا (ایران در رتبه ۲۸ دنیا)

 

 

 

 

 

 

 

پیوند پانکراس در دنیا ( ایران در رتبه ۲۶ دنیا)

 

انتشار: ۰۱:۱۱ / ۱ مهر ۱۳۹۵