اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

فراهم آوری و پیوند

هفتمین ایثار ماندگار یزد

با ایثار و فداکاری اکبر رحیمی رتکی هفتمین اهدای عضو یزد در سال جاری به وقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده کبد این ایثارگر حیات ۶۵ ساله نجات‌بخش جان هموطنان شد.

انتشار: ۱۳:۴۹ / ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

از دست ندهید