اهدای عضو اهدای زندگی
video

رادیو نبض

این فایل ویدیویی هر پنجشنبه هفته پخش می‌شود و در آن به مسائل مربوط به اهدای عضو مصاحبه با خانواده های اهدا کننده عضو، گیرنده، سفیران و مسئولین پرداخته می‌شود.

از دست ندهید