اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

صعود رضا رحیمی به قله دماوند

 

رضا رحیمی سفیر ورزشکار انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه اردبیل، با هدف ترویج فرهنگ اهدای عضو به قله دماوند صعود کرد.

انتشار: ۱۰:۵۱ / ۱۱ اسفند ۱۳۹۸

از دست ندهید