اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

فراهم آوری و پیوند

پرورش سلول های انسانی در نطفه ی گوسفند، کشفی بزرگ در حوزه ی اهدای عضو

پیشرفت فناوری در علم پزشکی بیان می دارد که چگونه به وسیله ی سلول های بنیادین، میزان خطرپذیریِ پس زدن پیوند کاهش می یابد.

 

به گفته ی دانشمندان، می شود نطفه ی خوک و گوسفندی را که توانایی پرورش پانکراس را ندارند، اصلاح نمود. لذا این امید وجود دارد که بتوان همین کار را در مورد انسان نیز انجام داد. یعنی سلول های انسان را در یک جنین از حیوان پرورش دهیم، تا پس از رشد کامل، پانکراس انسان نیز رشد یابد. این اتفاق دو مزیت دارد؛ اولین مزیت کوتاه تر شدن لیست های انتظار برای پیوند عضو است و دومین مزیت پایین آوردن نرخ پس زدن پیوند در بدن بیمار می باشد. زیرا عضو پیوندی از سلول های بدن خود بیمار به وجود آمده اند.

دانشمندان تلاش های بسیاری نمودند تا اعضای یک گونه ی جانوری را در بدن گونه ی دیگر پرورش دهند  و در مورد پانکراس یک موش معمولی که در بدن یک موش صحرایی پرورش یافته، این اتفاق رخ داده است. 

سال گذشته محققان دانشگاه کالیفرنیا، به صورت 1 سلول انسان در هر 100000 سلول خوک، یک گونه ی "انسان_خوک" و یک گروه مشابه در همین هفته، به صورت 1 سلول انسان در هر 10000 سلول گوسفند، یک گونه ی "انسان_گوسفند" را به وجود آوردند. 

داشمندان اذعان می کنند که می شود نطفه های خوک و گوسفند را برای حیواناتی که توانایی بهبود پانکراس را ندارند، به لحاظ ژنتیکی اصلاح کرد. همه ی امیدها به این است که کاری مشابه در رابطه با انسان ها انجام شود.

در حال حاضر مدت پرورش نطفه ها فقط 28 روز است اما محققان قصد دارند این زمان را تا وقتی که نطفه ها به یک عضو قابل استفاده تبدیل شوند، طولانی تر کنند.

 هیرو ناکوآچی، مدیر این تحقیقات، به اتحادیه ی ارتقا علوم آمریکا واقع در شهر آستین ایالت تگزاس، اعلام داشت: "ما قبل از این، پانکراس یک موش معمولی را در بدن یک موش صحرایی با موفقیت پرورش داده ایم. سپس آن را به یک موش دیابتی پیوند زدیم و توانستیم بیماری آن را به طور کامل درمان کنیم. البته که این اتفاق بدون "سرکوب سیستم ایمنی" رخ داد.

اما زمانی که ما از گونه ای تحت عنوان "انسان_گوسفند" صحبت می کنیم، ماجرا متفاوت تر و سخت تر می شود. زیرا زمان بیشتری نیاز است تا عضو مورد نظر کاملاً رشد یابد و این زمان زیاد موجب می شود تا عضو حاصل عملکرد ضعیف تری نسبت به حالت طبیعی داشته باشد.

اگر بخواهیم این مدت زمان را به صورت عدد و رقم بیان کنیم، باید گفت 5 سال و یا 10 سال طول می کشد، اما در مجموع می توان گفت که این کار شدنی است."

اعضای مهم در بدن خوک و گوسفند از نظر اندازه به  اعضای مشابه در انسان شباهت داشته و این موضوع باعث می شود که این حیوانات، موجودات مناسبی برای انجام آزمایشات لازم باشند.

 

    

 

انتشار: ۲۳:۱۱ / ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

از دست ندهید