اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

بیماران لیست انتظار

انتظار برای هر کس به نسبت شرایطش معنی متفاوتی دارد.

برای مادری که در انتظار فرزند است انتظار هر چند سخت اما شیرین است. او میداند که در پایان نه ماه می‌تواند فرزندش را به آغوش بگیرد. پایان این انتظار برای او هم خوش است و هم مشخص.

اما برای شخصی که به علت بیماری و نارسایی یکی از اعضای بدنش در لیست انتظار قرار دارد، معنی این کلمه کاملا متفاوت است.

او نمی‌داند این انتظار کی و کجا به پایان می‌رسد و به چه نتیجه‌ای ختم خواهد شد.

از طرفی اگر این انتظار طولانی شود بیمار نمی‌تواند برای زندگی خود برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشد.

ممکن است چندین بار برای پیدا شدن عضو پیوندی با خانواده تماس گرفته شود.

ممکن است بیمار تا یک قدمی پیوند برود اما بنا به دلایل پزشکی دوباره به نقطه صفر انتظار بازگردد. ممکن است بیمار چندین بار در این چرخه قرار گیرد، با او تماس گرفته شود، به بیمارستان مراجعه کند، منتظر نتایج آزمایش بنشیند و به او خبر برسد که عضو پیوندی مناسب وی نیست.

فکر می‌کنم هر یک از ما بتوانیم فشار و تعلیقی که به این بیماران، خانواده و اطرافیانشان وارد می‌شود را حتی لحظه‌ای در ذهن تصور کنیم.

متاسفانه در هر دو ساعت یک نفر از این عزیزان بر اثر نرسیدن عضو پیوندی از دست می‌روند؛ در حالیکه مدت‌ها در لیست انتظار  قرار داشتند.

اگر هر یک از ما دانش خود را نسبت به مرگ مغزی افزایش دهیم و خود را برای تصمیم‌های درست در بزنگاه‌های سخت آماده کنیم می‌توانیم لیستی را داشته باشیم که در آن انتظار نزدیک به صفر است.

به امید بهبودی تمام بیماران و همچنین عزیزانی که در لیست انتظار قرار دارند.

انتشار: ۱۰:۲۵ / ۲۲ تیر ۱۳۹۸

از دست ندهید