اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

حضور چهره‌های موفق ورزشی ایران در غرفه صدور آنی کارت اهدای عضو

در حاشیه پنجمین همایش ملی مدیریت ورزش ایران, ملیحه حصار خانی، نایب رئیس انجمن حمایت از استعدادهای جوان (معلولین)، آقای سهراب آزاد، ریاست کمیته کراسویت و آقای میثم شفیعی، چهره سال مدیریت ورزش کشور کارت اهدای عضو دریافت کردند.

انتشار: ۲۰:۰۴ / ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

از دست ندهید