اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

آمار اهدای عضو ایران در سال ۱۳۹۷

 

اینفوگرافی زیر آمار اهدای عضو ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

انتشار: ۱۴:۲۴ / ۲۳ تیر ۱۳۹۸

از دست ندهید