اهدای عضو اهدای زندگی
video

دیرین دیرین

قسمت‌هایی از انیمیشن دیرین دیرین با موضوع اهدای عضو که به سفارش انجمن اهدای عضو ایرانیان توسط شرکت نسل اندیشه سبز تهیه گردیده است.