اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

توانستن

درباره ما

هیات امنا

اعضای هیات امنا انجمن اهدای عضو ایرانیان عبارتند از:

ردیف عنوان نام نام خانوادگی
۱ دکتر ایرج فاضل
۲ دکتر رضا ملک زاده
۳ دکتر سیدعلی ملک حسینی
۴ دکتر محمدحسین ماندگار
۵ دکتر مجید قاسمی
۶ دکتر سعید نمکی
۷ دکتر مسعود کنزی
۸ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مرسلی
۹ آقای علی حاج سید سلیمان
۱۰ آقای ابراهیم عسگریان
۱۱ آقای عباس شاکری
۱۲ آقای مجید مجیدی
۱۳ دکتر علی نوبخت حقیقی
۱۴ دکتر کتایون نجفی زاده
۱۵ دکتر علی اصغر پورمحمدی
۱۶ دکتر امید قبادی
۱۷ مهندس اکبر تشکری نیا
۱۸ دکتر منصور قمشه
۱۹ دکتر بهاالدین شریعت
۲۰ دکتر عباس زارع نژاد
۲۱ آقای جواد نوروز بیگی

 

زمان انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۵ [۰۱:۰۷]