اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

آرشیو

اخبار ایران

داخلی انجمن

ساخت فیلم مستند از فعالیت های انجمن اهدای عضو ایرانیان

موسسه آوای هنر سلامت با مشارکت انجمن اهدای عضو ایرانیان در حال ساخت مستندی 30 دقیقه ای با محوریت فرایند اهدای عضو است.

۱۷ مهر ۱۳۹۵ [۱۰:۰۷]

اعطای جایزه  MEHMET HABERAL به دکتر کتایون نجفی زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان

جایزه علمی MEHMET HABERAL در پانزدهمین کنگره انجمن پیوند اعضای خاورمیانه (مزوت) به دکتر کتایون نجفی زاده، رئیس اداره شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان تعلق گرفت.

۱۳ مهر ۱۳۹۵ [۱۹:۰۷]

تشکیل جلسه کمیته سفیران فرهنگی انجمن اهدای عضو ایرانیان

سومین جلسه کمیته سفیران فرهنگی انجمن اهدای عضو در سال جاری، روز سه شنبه 13 مهرماه در دفتر انجمن تشکیل شد.

۱۳ مهر ۱۳۹۵ [۱۸:۰۷]

حضور مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در برنامه خانواده

دکتر کتایون نجفی زاده، ، مهمان برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما بود.

۱۳ مهر ۱۳۹۵ [۱۰:۰۷]

برگزاری جلسه گروه مدیریت محتوای سایت انجمن اهدای عضو

جلسه داخلی گروه مدیریت تولید محتوای سایت انجمن با حضورقائم مقام انجمن و اعضای گروه سایت، شنبه 10 مهرماه در دفتر انجمن برگزار شد.

۱۱ مهر ۱۳۹۵ [۱۷:۰۷]

تشکیل جلسه انجمن اهدای عضو ایرانیان با شرکت اپسان

به منظور ارتقای فرهنگ اهدای عضو در سطح گسترده، روز شنبه 10 مهر ماه جلسه مشترکی با شرکت اپسان در دفتر انجمن برگزار شد.

۱۱ مهر ۱۳۹۵ [۱۷:۰۷]